Get Involved

There are many ways you can help.
Learn more below!

 • Support the Save-A-Child Project
 • Donate Non-money Items
 • Volunteer Your Time
 • Form a Prayer Group
 • "Donate" your Birthday

Read more

CMR NOORD WINTERHOOP 2014 - CSC NORTH HOPE FOR WINTER 2014

‘n Bietjie agtergrond

Winterhoop is 14 jaar gelede begin en betrek die publiek by ‘n spontane insameling van kos, winterklere en komberse om gedurende die snerpende koue aan die nood van armes te voorsien. 'n Groot aantal welsynsorganisasies ondersteun die projek nasionaal, onder meer PEN (PTA), MES (JHB, Kaapstad, PE), Isainkwa Setheku (KwaZulu-Natal) en Torings van Hoop (Bloemfontein). 

KINDERBESKERMINGSWEEK 26 MEI - 1 JUNIE 2014

(CMR Noord sal bykans 20 000 kinders in laer- en hoërskole in Pretoria, Noord Wes en Limpopo tydens hierdie veldtog bereik)

Suid-Afrika het baie goeie wetgewing in plek om kinders teen verwaarlosing en mishandeling te beskerm. Die Grondwet van Suid-Afrika maak spesifiek melding van die beskerming van kinders se regte; Suid-Afrika het reeds in 1995 die ‘United Nations on the Rights of the Child’ geratifiseer; en die Kinderwet, Wet 38 van 2005, se oorkoepelende doelwit is om altyd die Beste Belang van die Kind voorop te stel.

MAY IS "FAMILY SUPPORT MONTH"

May is “Family Support Month”— aimed at raising awareness and underscoring the importance of family – kids, mothers, fathers, relatives and caregivers – and to encourage supporting one another.

 • Van's Auctioneers
 • Bumbo
 • FR
 • Mervitz Malan
 • Minuteman
 • NG Kerk NS
 • Pharma
 • XS
 • Konica Minolta
 • Faction Marketing | Media | Productions
UA-6302644-17