Get Involved

There are many ways you can help.
Learn more below!

 • Support the Save-A-Child Project
 • Donate Non-money Items
 • Volunteer Your Time
 • Form a Prayer Group
 • "Donate" your Birthday

Read more

CMR DASPOORT: NAALDWERKPROJEK

Die CMR Daspoort se naaldwerk projek het op 9 April 2014 met agt voornemende naaldwerksters afgeskop. Met die hulp van die NG Kerk Wonderboompoort se dames was die eerste dag ‘n groot sukses.

PINKSTER = REDDING

Yeshua se ‘opstanding uit die dood’ is die fondasie waarop die Nuwe Testament gebou is, en die glorie waarop ons redding rus — Hy het oorwin oor die dood en Sy graf is leeg! Daar word 104 keer in die Nuwe Testament na Yeshua se opstanding verwys. Op die kruis het Hy uitgeroep “Dit is volbring”, en die hemelse Vader het dit bevestig toe hy Sy Seun uit die dood uit opgewek het. In Sy dood en opstanding was Hy ‘n volmaakte soenoffer vir al ons sondes. Sonder Yeshua se opstanding uit die graf uit, sou ons vir ewig verlore en verdoem in ons sondes gewees het (1 Kor.15:16-19).

 • Van's Auctioneers
 • Bumbo
 • FR
 • Mervitz Malan
 • Minuteman
 • NG Kerk NS
 • Pharma
 • XS
 • Konica Minolta
 • Faction Marketing | Media | Productions
UA-6302644-17