Story of Hope: Haweloses Is Ook Mense

Kersfees is die storie van ʼn hawelose ouerpaar en hul hawelose baba. As ons al die kersbome, feesvieringe en kommersiële aktiwiteite wegneem; dan het God se koms na die aarde eintlik baie te doen met haweloos wees.

Jesus ook haweloos

Ons sien dit nie eintlik so nie – nie as deel van die kersverhaal nie! Kindervertonings plaas baie klem op die feit dat daar nie plek in die herberg was nie, maar die feit is dat Josef en Maria haweloos was, toe Jesus gebore is.

Jesus is gebore in ʼn wêreld wat eintlik nie genoeg omgegee het vir ʼn swanger hawelose vrou nie. Niks het intussen verander nie. Tydens Jesus se lewe op aarde het Hy gesê: “Ek, die Seun van die Mens, het geen huis van My eie nie, nie eers ʼn plek om My kop neer te lê nie.”

Luk 9:58.

Jesus het baie beslis nooit Sy eie huis besit nie. In vele opsigte was Hy ook haweloos alhoewel Hy altyd plek gehad het om oor te bly. Dit is sekerlik ook waar van hawelose mense, sekere tye van hul lewens het hulle plek om te bly, terwyl hulle ander kere weer geen plek het nie.

ONTDUIKING

Wat is ons Christene se verantwoordelikheid t.o.v. haweloses? Baie van ons probeer die probleem van wat om te doen, ontduik omdat die probleem vir ons net eenvoudig te groot is. Dit ly geen twyfel dat hierdie probleem een van die snelgroeiendste in ons land is nie.

Dit behoort dus baie hoog op die agendas van alle Christene te wees. Ons kan dit nie ontduik nie. Ons kan probeer om ons verantwoordelikhede te ontduik deur stellings soos: “Hulle het self in die gemors beland, hulle moet maar self daaruit kom” of “Hulle is in die posisie as gevolg van alkohol en hulle wil op straat wees.” Ons kan sê dit gaan teveel kos, maar uiteindelik is ons maar net besig om ons Bybelse verantwoordelikheid te ontduik.

Armsorg

Jesus het baie gesê oor armes en die meeste van die haweloses is baie arm. Een derde van die haweloses in Kaapstad is daar as gevolg van ekonomiese kwessies en nié afhanklikheids-kwessies nie. Mense uit alle bevolkingsgroepe is op straat omdat hulle een of ander verkeerde ekonomiese besluit geneem het.

ʼn Ander groep wat deel uitmaak van die haweloses, is dié wat aan sielkundige siektes ly en geen heenkome het nie omdat so baie van hierdie instellings hul deure moes sluit. Uit die aard van die saak is hulle families nie regtig in staat om hulle te hanteer nie en hulle kry ook nie gereeld die nodige medikasie nie. Hulle eindig dan letterlik op straat.

MOENIE ARMES ONDERVRA NIE

Indien daar iemand sou wees wat hulle medikasie kon bestuur en toesien dat hulle dit op ʼn gereelde basis kry, sal baie van die mense weer na hulle families kan teruggaan – hulle sal dan hanteerbaar wees. ʼn Mens kan net eenvoudig nie alle haweloses op ʼn hoop gooi en hulle in jou kop as alkoholiste stigmatiseer nie.

Deur mense te help om hul ekonomiese en sielkundige kwessies te hanteer, spreek opsigself al ʼn groot deel van die probleem aan. Wat het Jesus oor die armes gesê? Lukas 4 maak dit duidelik hoe Hy Sy bediening begin het: “Die Gees van die Here is op My toe Hy My aangestel het om die Goeie Nuus vir die armes aan te kondig.” Luk 4:18. Die meeste van ons is geneig om die woorde ‘vir die armes’ weg te laat. Toe Johannes die Doper in die tronk was, het hy ʼn boodskap na Jesus gestuur om seker te maak dat Hy wel die Messias is en Jesus het hom só geantwoord:

“Gaan terug na Johannes en vertel hom wat julle gesien en gehoor het…die Goeie Nuus word aan armes verkondig.” Luk 7:22. Die laaste openbare prediking wat Jesus gelewer het, is in Matteus 25 opgeneem; daarin praat Hy oor die Oordeelsdag, die skape en die bokke en ook die armes. Hy het gepraat oor die wat honger was en iets gegee is om te eet, die wat dors was en iets gegee is om te drink; ʼn vreemdeling wat ingenooi is – dit het te doen met gasvryheid en om mense te akkommodeer.

Jesus se bediening

Hy het gepraat oor mense wat klere nodig het, siek was en versorging ontvang het. Elkeen van hierdie voorbeelde wat Jesus genoem het, het te doen met hawelose mense. In die begin van, tydens en aan die einde van Sy bediening, het Jesus daaroor gepreek en Sy Opdrag was om by die armes betrokke te raak.

Ons moet hulle kos, klere en versorging gee, maar nie noodwendig hul probleme oplos nie. Soms moet ons net doodeenvoudig gehoorsaam wees en nie eers oor die saak argumenteer nie. Ons word nie opgeroep om uit te vis waarom, wat en hoe hulle in die situasie beland het nie. Ons word opgeroep om net twee dinge te doen: bring die Goeie Nuus en versorg hulle. Dikwels is ons argumente bloot net ʼn manier om te probeer om hierdie opdrag van Jesus om hulle op ʼn liefdevolle en praktiese manier te help, te ontduik.

Baie mense is doodgelukkig om vir haweloses te preek en dan verder net niks te doen nie. Dit is baie duidelik net die helfte van ons Bybelse verantwoordelikheid.

LIEFDE IS AKSIE

Glo ek dus dat Kersfees die tyd is om jou karvenster af te draai en aan almal wat vra, R2 te gee? Nee! Ek glo glad nie daaraan om jou verantwoordelikheid deur die gee van ʼn geldjie hier en daar, te ontduik nie. Die enigste oplossing is as die Kerk van God hierdie saak op ʼn gestruktureerde en sistematiese manier hanteer.

Alle kerke in ʼn sekere gebied behoort kragte saam te snoer en ʼn gestruktureerde oplossing vir die haweloses in hul omgewing te bied. Dagsentrums behoort daargestel te word, sodat mense kos en vaardigheidsopleiding kan ontvang om in die gemeenskap te kan uitgaan en ʼn betekenisvolle rol te kan speel. Gewilliges moet haweloses help om ID-boeke en staatspensioene te kry sodat hulle aansoek vir die nodige ongeskiktheidtoelaes kan doen. Ander weer, moet toesien dat hulle die nodige medikasie kry. Dit is maar ʼn paar praktiese dinge wat, as dit reg toegepas word, die aantal haweloses in ons strate aansienlik sal verminder. Ons sal só ook die Evangelie op ʼn praktiese manier verkondig en selfopofferende sorg bied waar dit broodnodig is.

Bou verhoudings

Nagskuilings behoort tot ses maande verblyf toe te laat in gevalle waar spesiale versorging ten einde mense by Jesus uit te bring, nodig is. Terwyl mense dan besig is om in die regte verhouding met Jesus Christus te kom, voorsien ons, as Christene, die nodige strukture. Om bloot net R2 by die verkeerslig uit te deel, hou nie regtig iemand sinvol van die straat af nie.

Dink strategies

Ons moet baie meer strategies en effektiewer dink. Ons moet gehoorsaam wees aan die groot Opdrag van ons Here Jesus – om die Here ons God met ons hele hart lief te hê en die boodskap ook aan die armes te verkondig.

Verlede jaar het ons gesin besluit om nie ʼn tradisionele Kersete te hê nie. Ons het besluit om ʼn klompie tafels by ʼn restaurant te bespreek en het toe rondgegaan en hawelose en eensame mense uitgenooi om saam met ons te eet. Ons het hierdie mense na die restaurant geneem en hulle het voorwaar ʼn fees gehad!

Kersfees met ‘n verskil

Ons sal dit altyd as dié beste Kersete ooit, onthou. Die vreugde om na die mense te kyk wat seker nog nooit ʼn spyskaart in hul hande gehou het en dan daarvan te kon bestel nie, is onmeetbaar. Ek skat ons het gevind dat die Koninkryk van die Hemel soos ʼn feesmaal is waar die armes, die siekes en die hongeriges móét inkom en aan die Koning se tafel bedien word.

Kersfees met ‘n verskil

As dit jou opregte bede is om ook gedurende die komende feestyd hierdie Goeie Nuus oor Jesus uit te leef, sal ons die haweloses die hoop gee dat daar vir hulle ʼn hoopvolle toekoms is as hulle met ʼn opregte sondebelydenis na Jesus draai.

Dit is nodig dat ons hierdie reis saam met hulle onderneem, sodat die vele gekneusde en gebroke mense na God kan kom. Geniet ʼn vreugdevolle Kerstyd terwyl jy die haweloses bedien en onthou dat Jesus en Sy ouers ook haweloses was.

deur John Thomas